Tag Archives: 中药五爪龙

五指毛桃

五指毛桃

【拼音名】Wú Zhǐ Máo Táo

【别名】五指榕、五指牛奶、五指香、五叉牛奶、土黄芪[广东]、三爪龙、五爪龙、五爪桃、山狗差

【来源】
为桑科榕属植物粗叶榕Ficus simplicissima Lour.[F. hirta Vahl var. palmatiloba (Merr.)Chum],以根入药。全年可采,洗净晒干。
注:佛掌榕Ficus simplicissima Lour. var. hirta Migo 功效近似前种。

【原形态】灌木或小乔木,高1~2米,全株具贴伏短硬毛和白色乳汁。根浅黄色,皮柔韧,有香气。茎直立,很少分枝。叶互生,纸质,长椭圆披针形或广卵形。夏季花序托球形,成对腋生。花序托熟时由红变黑。

【性味】甘,微温。

【功能主治】健脾化湿,行气化痰,舒筋活络。用于肺结核咳嗽,慢性支气管炎,风湿性关节炎,腰腿疼,脾虚浮肿,病后盗汗,白带。

【用法用量】 0.5~2两。

【摘录】《全国中草药汇编》