Tag Archives: 活络止痛丸

紫苏梗

紫苏梗

【出处】《本草蒙筌》

【拼音名】 Zǐ Sū Gěnɡ

【别名】紫苏茎(《雷公炮炙论》),苏梗(《药品化义》),紫苏杆(《湖南药物志》)。

【来源】为唇形科植物皱紫苏、尖紫苏等的茎。秋未,割取地上部分,除去小枝、叶片及果实,晒干。或在夏末采收苏叶时,切下粗梗晒干。前者称为”老苏梗”,后者称为”嫩苏梗”。

【源形态】植物形态详”紫苏叶”条。

【生境分布】产湖北、江苏、河南、四川、广西、山东、广东、浙江、河北、山西等地。

【性状】老苏梗:呈方柱形,有槽。长0.3~1米,中部直径约0.7~1.3厘米。表面紫棕色或淡棕色。具纵沟及顺纹,上有稀疏的柔毛。分枝对生,或已除去。上部分枝常残留花萼或果实。质硬体轻,断面黄白色,中心有白色疏松的髓,或中空。嫩苏梗:色淡或青绿色,质松,髓部较大。以老而粗壮、外皮紫棕色、分枝少、香气浓者为佳。

【炮制】除去杂质,用水浸泡后,润透,切片,晒干。

【性味】 辛甘,微温。

①《纲目》:”辛,温,无毒。”

②《药品化义》:”味甘微辛,性微温。”

③《本草崇原》:”气味辛,平。”

【归经】《药品化义》:”入脾、胃、肺三经。”

【功能主治】

理气,舒郁,止痛,安胎。治气郁,食滞,胸膈痞闷,脘腹疼痛,胎气不和。

①《本草图经》:”宣通风毒。”

② 《本草蒙筌》:”下诸气略缓,体稍虚者用宜。”

③《本草通玄》:”能行气安胎。”

④《本草崇原》:”主宽中行气,消饮食,化痰涎。治噎膈反胃,止心腹痛。”

⑤《得配本草》:”疏肝,利肺,理气,和血,解郁,止痛,定嗽,安胎。”

【用法用量】内服:煎汤,1.5~3钱。

【附方】

①治伤寒胸中痞满,心腹气滞,不思饮食:紫苏茎(锉)一两,陈橘皮(汤浸去白,焙)二两,赤茯苓(去黑皮)一两半,大腹皮(锉)、旋覆花各一两,半夏(汤洗七遍,焙)半两。上六味,细切如麻豆大,每服五钱匕,水一盏半,入生姜一分(拍碎),枣三枚(擘破),同煎至七分,去渣,温服。(《圣济总录》苏橘汤)

②治水肿:紫苏梗八钱,大蒜根三钱,老姜皮五钱,冬瓜皮五钱。水煎服。(《湖南药物志》)

【名家论述】

①《药品化义》:”苏梗,能使郁滞上下宣行,凡顺气诸品惟此纯良。其性微温,比枳壳尤缓。病之虚者,宽胸利膈,疏气而不迅下。入安胎饮,顺气养阴;入消胀汤,散虚胀满。”

②《侣山堂类辩》:”紫苏枝茎能通血脉,故易思兰先生常用苏茎通十二经之关窍,治咽膈饱闷,通大小便,止下利赤白。予亦常用香苏细茎,不切断,治反胃膈食,吐血下血,多奏奇功。盖食气入胃,散精于肝,浊气归心,肝主血而心主脉,血脉疏通,则食饮自化。《经》云,阳络伤则吐血,阴络伤则下血,通其络脉,使血有所归,则吐下自止。”

【备注】同属植物白苏的茎(白苏梗)在江苏、四川等地与紫苏梗同等使用,并通称为苏梗。参见”白苏梗”条。

木瓜─冥楂

木瓜──冥楂

木瓜──冥楂

Fructus Chaenomelis Sinensis

(英) Chinese Floweringquince Fruit 别名 光皮木瓜、土木瓜。

来源 为蔷薇科植物冥楂Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne的果实。

植物形态 落叶灌木或小乔木,高达7m,枝无刺,幼枝有淡黄色柔毛。叶互生,椭圆状卵形或长椭圆形,长 5~8cm,宽2.5~6cm,边缘有刺芒状锯齿,齿尖有腺点,幼时有绒毛,花单生于叶腋;萼片5;花瓣5,淡红色;雄蕊多数;子房下位,5室,花柱 3~5,基部合生,有柔毛。梨果长圆形,长可至15cm,深黄色,木质,芳香。花期4~5月,果期9~10月。

各地常见栽培。主产陕西、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、江西、广西。

采制 夏、秋季果实绿黄色时采摘,纵剖后置沸水中烫后晒干。

性状 果实长椭圆形或卵圆形,多纵剖为2~4瓣,长4~9cm,宽3.5~4.5cm。外表面红棕色或棕褐色,光滑无皱纹,或稍带粗糙;剖面果肉粗糙,显颗粒性。种子多数,密集,通常多数脱落。种子平扁三角形。气微,味微酸涩,嚼之有砂粒感。

化学成分 含苹果酸、果胶酸、酒石酸、皂甙、黄酮等;种子含氢氰酸。

性味 性温,味酸涩。

功能主治 舒筋活络,和胃化湿。主治风湿痹痛、菌痢、吐泻。

大绿藤

大绿藤

【通用名称】大绿藤

【其他名称】大绿藤 (《云南思茅中草药选》)

【来源】为葡萄科植物大绿藤的茎藤。

【植物形态】大绿藤 木质藤本。茎带绿色,卷须与叶对生,有5~8条细长分枝,末端吸盘常为黑色肥厚的一弯钩。掌状复叶互生,小叶5,倒卵形或椭圆形,长5~8厘米,宽2~4 厘米,先端渐尖,基部楔形,边缘中部以上有疏锯齿,下面无毛或脉上有短柔毛。聚伞花序排成圆锥状,生于叶腋;花萼浅盘状,全缘;花瓣5,长卵形;雄蕊5;花柱圆柱形,子房2室。浆果小,圆球形。 生于沟边林下潮湿处,分布我国中部及南部。

【采集】全年可采,鲜用或切片晒干。

【性味】麻,温。

【功用主治】舒筋活络,消肿散瘀,接骨。治跌打损伤,骨折,风湿性关节炎,腰肌劳损,四肢痹痛。

【用法与用量】内服:泡酒,1~2两。外用:捣敷或研粉调敷。