Tag Archives: 肾血管

薜荔- 木莲

薜荔- 木莲

【通用名称】薜荔- 木莲

【其他名称】木莲

【释名】薜荔、木馒头、鬼馒头。

【气味】(叶)酸、平、无毒。 (果实)甘、平、涩、无毒。

【主治】1、遗精。用木莲(炒)、白牵牛,等分为末,每服二钱,米汤调下。 2、肾囊肿大。用木莲烧存性,研为末,酒送服二钱。又方:木莲子、小茴香,等分为末。每服二钱,空心服,酒送下。 3、大便下血。用木莲(烧)、枳壳(炒),等分为末。每服二钱,槐花酒送下。又方:用木莲,棕榈皮,各烧存性,加乌梅(去核)、粉草(炙),等分为末。每取二钱,加水一碗煎服。 4、脱肛。用木莲连皮、子切细,炒过,加茯苓、猪苓,等分为末。每服二钱,米汤送下。此方名“销阳丹”。亦治梦遗。 5、痈疸初起。用木莲四十九个,揩去毛,研细,酒化开,温服。作用与忍冬草相当。 6、乳汁不通。用木莲二个、猪前蹄一个,煮烂连汁服,一日即可通乳。 7、血淋。用木莲叶一握、甘草(炙)一分,每日小煎服。 8、白癜风、疥癣等。用木莲藤汁涂搽。

八仙花

八仙花

【通用名称】八仙花

【其他名称】八仙花 (《植物名实田考》)

【别名】粉团花、紫阳花(《现代实用中药》)。

【来源】为虎耳草科植物绣球的根、叶、花。

【植物形态】绣球落叶灌木。小枝粗壮,有明显的皮孔与叶迹。叶大而稍厚,对生,椭圆形至宽卵形,长7~20厘米,宽4~10厘米,先端短渐尖,基部宽楔形,边缘除基部外有粗锯齿,上面鲜绿色,下面黄绿色;叶柄长1~3厘米,伞房花序顶生,球形,直径达20厘米;花梗有柔毛;花极美丽,白色、粉红,色或变为蓝色,全部都是不孕花,萼片4,宽卵形或圆形,长1~2厘米。花期夏季。 我国各地园林与民间常有栽培,变种很多。

【采集】春、夏季采收。

【性味】《四川常用中草药》:”苦微辛,寒,有小毒。”

【功用主治】①《现代实用中药》:”抗疟药,功效与常山相仿。又用于心脏病。” ①《四川常用中草药》:”治疟疾,心热惊悸,烦躁。”

【用法与用量】内服:煎汤,3~4钱。外用:水煎洗或磨汁涂。

【选方】①治疟疾:八仙花叶三钱,黄常山二钱,水煎服。 ②治肾囊风:粉团花七朵,水煎洗患处。 ③治喉烂:粉团根,醋磨汁;以鸡毛涂患处,涎出愈。(选方出《现代实用中药》)

【通用名称】

【其他名称】

【释名】侧柏。

【气味】柏实:甘、平、无毒。 柏叶:苦、微温、无毒。

【主治】柏实: 1、平肝润肾。延年壮神。用柏实晒干,去壳,研末。每服二钱,温酒送下。一天服三次。又方:加松子仁等分,以松脂和丸服。又方:加菊花等分,以蜜和丸服。又方:用柏子仁二斤,研为末,泡酒中成膏,加枣肉三斤,白蜜、白术末、地黄末各一斤,捣匀做成丸子,如弹子大。每嚼一丸,一日三服。 2、老人便秘。用柏子仁、松子仁、大麻仁,等分同研,加蜜、蜡做成丸子,如梧子大。每服二、三十丸,饭前服,少黄丹汤调下。一天服二次。 3、肠风下血。用柏子十四个,捶碎,贮布袋中,加入好酒三碗,煎至八成服下。 4、小儿惊明腹满,大便青白色。用柏子仁研为还想,温水落石出调服一钱。柏叶: 1、中风(涎潮口噤,语言不出,手足垂地)。用柏叶一把去枝,葱白一把连根研如泥,加酒一程式,煎开多次后温服。 2、霍乱转筋。用柏叶捣烂裹脚上,另外再煎汁淋洗。 3、吐血。用青柏叶一把、干姜二片、阿胶一挺(炙),加水二升,煮成一程式,去渣,另加马通汁一升,再合煎为一升,滤过,一次服下。 4、鼻血不止。用柏叶、榴花,共研为末,吹入鼻中。 5、尿血。用柏叶、黄连焙过,研细,酒送服三钱。 6、大肠下血。用柏叶烧存性,研为还末。每服二钱,米汤送下。 7、月经不断。用侧柏叶(炙)、芍药等分,每取三钱,加水、酒各半煎服。对未婚妇女,用侧柏叶、木 (炒至微焦),等分为末。每服二钱,米汤送下。 8、汤火伤。用柏叶生捣涂搽,二、三日后,止痛灭瘢。 9、大麻风(眉发脱落)。有侧柏叶九蒸九晒后研为末,加炼蜜做成丸子,如梧子大。每服五至十丸。白天服三次,晚间服一次。百日之后,眉中可再生。 10、头发不生。用侧柏叶阴干研末,和麻油涂搽。

【附方】侧柏叶是一味治疗各种出血病症的药。近年来发现本品又有止咳祛痰的功效。临床上已用于治疗老年慢性支气管炎。