Tag Archives: 过敏

薜荔- 木莲

薜荔- 木莲

【通用名称】薜荔- 木莲

【其他名称】木莲

【释名】薜荔、木馒头、鬼馒头。

【气味】(叶)酸、平、无毒。 (果实)甘、平、涩、无毒。

【主治】1、遗精。用木莲(炒)、白牵牛,等分为末,每服二钱,米汤调下。 2、肾囊肿大。用木莲烧存性,研为末,酒送服二钱。又方:木莲子、小茴香,等分为末。每服二钱,空心服,酒送下。 3、大便下血。用木莲(烧)、枳壳(炒),等分为末。每服二钱,槐花酒送下。又方:用木莲,棕榈皮,各烧存性,加乌梅(去核)、粉草(炙),等分为末。每取二钱,加水一碗煎服。 4、脱肛。用木莲连皮、子切细,炒过,加茯苓、猪苓,等分为末。每服二钱,米汤送下。此方名“销阳丹”。亦治梦遗。 5、痈疸初起。用木莲四十九个,揩去毛,研细,酒化开,温服。作用与忍冬草相当。 6、乳汁不通。用木莲二个、猪前蹄一个,煮烂连汁服,一日即可通乳。 7、血淋。用木莲叶一握、甘草(炙)一分,每日小煎服。 8、白癜风、疥癣等。用木莲藤汁涂搽。

大接骨丹

大接骨丹

【通用名称】大接骨丹

【其他名称】大接骨丹 (《云南中草药》)

【异名】水东瓜、水五加(《贵州民间方药集》),水冬瓜、接骨草树(《云南中草药》),清明花(《贵州草药》)。

【来源】为山茱萸种植物齿叶叨里木的根、花、叶。

【植物形态】齿叶叨里木 小乔木,高3~5米。枝圆柱形,灰褐色,具皮孔,质脆,心空,节膨大;芽大而明显,常带红色,单叶互生,叶片掌状7浅裂,长10~15厘米,宽10~18 厘米,基部心形,裂片阔三角形,边缘祖锯齿,叶脉掌状分枝,上面稍有短毛;叶柄长7~15厘米,基部鞘状抱茎。花单性,雌雄异株,为开展稠密的圆锥花序,花淡黄色;雄花萼5裂;花瓣5,内向镊合状排列;雌花无花瓣。核果;有种子3~4枚,花期初夏。 栽培于村边路旁,或林缘。

【采集】秋季采叶,夏季采花,冬季挖根。

【性味】《云南中草药》:”苦辛微麻,平。”

【功用主治】活血祛瘀,舒筋接骨。治骨折,跌打损伤,干血劳伤,扁桃腺炎,哮喘。 ①《贵州民间方药集》:”根:捣烂外敷,消伤肿,接骨;浸酒内服,可舒筋活血。” ②《贵州草药》:”根皮、花、叶:调血,接骨,补虚,解热,平喘。治骨折,妇女干血痨,扁桃腺炎,哮喘,跌打损伤。”

【用法与用量】内服:根、花煎汤,3~5钱。外用:捣敷或研末吹喉。

【选方】①治跌打损伤:水东瓜五钱,地蜂子五铙,酸浆草一两,大鹅儿肠五钱,红牛膝五钱,铁筷子五钱。泡酒一斤,每服一两,日服二次。 ②治跌打瘀血不散:水东瓜、牛膝、木瓜、松节。泡酒内服。 ③接骨:㈠鲜水东瓜根皮,岩冬青枝尖。捣烂敷患处,日换一次。㈡水东瓜一两,巴岩姜一两,野葡萄根一两。共捣烂敷伤处。(选方出《贵阳民间药草》)

洋金花

洋金花

洋金花

Flos Daturae

(英) Upright Datura Flower 别名 南洋金花、风茄花、醉仙桃花。

来源 为茄科植物白曼院罗Datura metel L.的花。

植物形态 一年生草本,高30~200cm,近无毛。叶互生,茎上部近对生,卵形或宽卵形,长 30~200cm,近无毛。叶互生,茎上部近对生,卵形或宽卵形,长5~19cm,宽4~12cm,先端尖,基部不对称,全缘、微波状或每边具3~4短齿;叶柄长2~7cm。花单生,花冠漏斗状、白色,檐部5裂,栽培品常有重瓣;雄蕊5~15。蒴果扁球形,直径约3cm,表面疏生短硬刺,成熟后不规则开裂。花果期4~11月。

栽培,主产江苏,广东、浙江、安徽亦产。

采制 4~11月花初开放时采收,晒干或低温干燥。

性状 花多皱缩成朵状,完整者长9~15cm。花萼筒状,长为花冠的2/5,灰绿色或灰黄色,先端5裂,基部具纵脉纹5条,表面微有茸毛;花冠喇叭状,淡黄色或黄棕色,先端5浅裂,裂片有短尖,短尖下有3条纵脉纹,雄蕊5(~15),花丝贴生于花冠筒内;雌蕊1,柱头棒状。烘干品质柔韧,气特异;晒干品质脆,气微味微苦。

化学成分 含多种莨菪烷类生物碱,以东莨菪碱(scopolamine)含量较高,莨菪碱(hyoscyamine)少量。

性味 性温,味辛;有毒。

功能主治 平喘止咳,镇痛,解痉。用于哮喘咳嗽、脘腹冷痛、风湿痹痛、小儿慢惊、外科麻醉。